0%
Zamknij
UWAGA: od 24-01-2022 r. siedziba kancelarii komornika mieści się przy ul. Białowieskiej 113/5 we Wrocławiu.
Numery kontaktowe oraz numer rachunku bankowego pozostają bez zmian.

Kancelaria

O kancelarii

Kancelaria obsługuje tytuły wykonawcze wydane w ramach elektronicznego postępowania upominawczego / EPU / skierowane za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego / e-Sąd / w formie elektronicznej.

Dla usprawnienia toczących się postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do następujących baz danych i rejestrów:

  • CEPiK – System informatyczny pozwalający ustalić pojazdy należące do dłużników, który obejmuje centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów.
  • OGNIVO – Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a komornikiem celem uzyskiwania informacji o posiadanych przez dłużników rachunkach bankowych.
  • ZUS PUE – Pozwala ustalić wszelkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużników, w tym: zakłady pracy, zleceniodawcy, organy emerytalne i rentowe.
  • CBD KW – Baza danych umożliwiająca ustalenie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości należących do dłużników.
  • PRS – Portal Rejestrów Sądowych.
  • eUS i ePUAP – Komunikacja z urzędami skarbowymi i organami administracji publicznej.
  • Komornik Online – Narzędzie ułatwiające wierzycielowi masowemu pozyskiwanie informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych oraz raportowanie.