0%
Zamknij
UWAGA: od 24-01-2022 r. siedziba kancelarii komornika mieści się przy ul. Białowieskiej 113/5 we Wrocławiu.
Numery kontaktowe oraz numer rachunku bankowego pozostają bez zmian.

Kancelaria

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez komornika jest Roman Kwieciński. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod.wroclaw.016@komornik.pl.