0%

Kancelaria

O kancelarii

Kancelaria obsługuje tytuły wykonawcze wydane w ramach elektronicznego postępowania upominawczego / EPU / skierowane za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego / e-Sąd / w formie elektronicznej.

Dla usprawnienia toczących się postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do następujących baz danych i rejestrów:

  • CEPiK – System informatyczny pozwalający ustalić pojazdy należące do dłużników, który obejmuje centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów.
  • OGNIVO – Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a komornikiem celem uzyskiwania informacji o posiadanych przez dłużników rachunkach bankowych.
  • ZUS PUE – Pozwala ustalić wszelkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużników, w tym: zakłady pracy, zleceniodawcy, organy emerytalne i rentowe.
  • CBD KW – Baza danych umożliwiająca ustalenie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości należących do dłużników.
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
  • e-CPD – Umożliwia ustalenie adresów dłużnika.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×