0%

Kancelaria

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez komornika jest Roman Kwieciński. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod.wroclaw.016@komornik.pl.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×